Choi Bounge

KOREA TEAM

:Throws:

Zujou Sashi[ / ]


:Command Moves:

Nidan Zan

Toorima Geri

Sankaku Tobi corner


:Special Moves:

Kaitei Hien Zan

Kishuu Hien Zuki

Tatsumaki Shippuu Zan

Hishou Kyaku

Hishou Kuuretsu Zan

Senpuu Hien Sashi


:Desperation Moves:
Shin! Chouzetsu T. Shinkuu Zan
afficher/masquer les commandes générales de The King of Fighters '95
vendredi 23 Février 2018 - Temps d'exécution: 1.505 secondes - 0 requêtes mySQL.